Abstract

The author examines in historical retrospective design features of the borehole equipment for the VSP method, analyzes the main disturbing factors, explores ways to improve the design features of the sondes to increase signal quality.

Keywords

ВСП, VSP, borehole observations, equipment, quality control,

Reference

 •  1) Bagmut V.A., Bagmut A.V., Ryumin V.A. O chuvstvitelnosti, dinamicheskom diapazone i glubine primeneniya skvazhinnoy apparatury PM VSP // Tehnologii seysmorazvedki. 2008. № 1. S. 99-107.

 •  2) Bagmut V.A., Ryumin V.A., Bagmut A.V. O realnyh i mnimyh preimuschestvah cifrovyh zondov dlya vertikalnogo seysmicheskogo profilirovaniya // Tehnologii seysmorazvedki. 2011. № 4. S. 118-122.

 •  3) Vinogradov F.V. Nekotorye rezultaty oprobovaniya skvazhinnogo trehkomponentnogo seysmoprieminika s avtomaticheskoy orientirovkoy // Poperechnye i obmennye volny v seysmorazvedke. 1967. S. 141-145.

 •  4) Vinogradov E.A., Chigrin A.D. Porog chuvstvitelnosti apparatury VSP // Tehnologii seysmorazvedki. 2006. № 3. S. 90-95.

 •  5) Voronin Yu.A., Zhadin V.V. O chastotnyh iskazheniyah seysmicheskogo signala pri registracii trehkomponentnym skvazhinnym seysmopriemnikom // Geologiya i geofizika. 1964. № 3. S. 154-156.

 •  6) Vocalevskiy Z.S., Labkovskis B.Z., Shehtman G.A., Taranenko V.V. Sravnitelnye ispytaniya zondov VSP // Geofizicheskiy vnestnik. 1998. № 7. S. 10-18.

 •  7) Galperin E.I. Polyarizacionnyy metod seysmicheskih nablyudeniy. M.: Nedra, 1977.279 s.

 •  8) Galperin E.I. Vertikalnoe seysmicheskoe profilirovanie: opyt i rezultaty // M.: Nauka, 1994.320 s.

 •  9) Zhadin V.V. Trehkomponentnye izmereniya amplitud i skorostey rasprostraneniya prodolnyh i poperechnyh voln v glubokoy skvazhine // Geologiya i geofizika. 1960. № 10. S. 129-136.

 •  10) Ivanov M.P., Shehtman G.A. Ustroystvo dlya proverki identichnosti seysmicheskih kanalov // Razvedochnaya geofizika. - M., Nedra. Vyp. 91.1980. S. 51-56.

 •  11) Karus E.V., Rudenko G.E., Hudzinskiy L.L. Trehkomponentnyy chetyrehtochechnyy skvazhinnyy zond i nekotorye rezultaty ego oprobovaniya // Geologiya i razvedka. 1978. №3. S. 147-154.

 •  12) Kupovyh P.N., Gogonenkov G.N., Ryabkov V.V., Blagov V.V. Skvazhinnyy seysmicheskiy pribor. Avtorskoe svidetelstvo SSSR № 254803, kl. G01V1/16,1967.

 •  13) Lebedev K.A. Mnogovolnovye seysmicheskie issledovaniya v glubokih skvazhinah // Mnogovolnovye seysmicheskie issledovaniya, 1987, Novosibirsk, nauka, 87-92.

 •  14) Lebedev K.A., Bolotov Yu.A., Averbuh V.A., Voevoda V.V. Cifrovoy trehkomponentnyy zond s giroskopicheskoy orientaciey // Mnogovolnovye seysmicheskie issledovaniya. 1987. Novosibirsk, Nauka. S. 97-103.

 •  15) Lebedev K.A., Suzdalnickiy F.M., Maksimov V.I., Mentyukov A.A., Safiullin G.G. Skvazhinnaya trehkomponentnaya apparatura // Mnogovolnovye seysmicheskie issledovaniya. 1987. Novosibirsk, Nauka. S. 103-108.

 •  16) Lenskiy V.A., Mamleev T.S., Danilenko B. N. Skvazhinnaya seysmorazvedka // M.: VNII Geosistem, 2012.312 s.

 •  17) Mirzoyan Yu.D. Issledovanie i razvitie polyarizacionnogo metoda vertikalnogo seysmicheskogo profilirovaniya na akvatoriyah: Dis.. dokt. teh. nauk. Krasnodar, Kubanskiy gos. un-t, 2010,102 s.

 •  18) Chigrin A.D. K voprosu o dinamicheskom diapazone i ispolzovanii vremya-impulsnoy modulyacii v metode VSP // Tehnologii seysmorazvedki. 2010. № 4. S. 91-95.

 •  19) Shehtman G.A. Supervayzerstvo v metode VSP: predely vozmozhnogo // Pribory i sistemy razvedochnoy geofiziki. 2011. № 1, C. 18-22.

 •  20) Shehtman G.A., Kaplunov A.I. O vliyanii sily prizhima skvazhinnyh priborov na harakter registriruemyh signalov pri vertikalnom seysmicheskom profilirovanii (VSP) // Prikladnaya geofizika, 1974, vyp.73.S. 95-101.

 •  21) Shehtman G.A., Kasimov A.N., Redekop V.A. Skvazhinnyy seysmicheskiy pribor. Patent RF № 2444030 ot21.12.2010.

 •  22) Shehtman G.A., Kasimov A.N. Skvazhinnyy seysmicheskiy pribor. Patent RF № 2503978 ot 16.08.2012.

 •  23) Shehtman G.A., Korobov V.I., Kurasov M.I. Skvazhinnyy seysmicheskiy pribor. Avtorskoe svidetelstvo SSSR № 1073725, kl. G01V1/40,1984.

 •  24) Shehtman G.A., Kuznecov V.M., Redekop V.A. Nizkoe kachestvo polevyh zapisey - prichina nerealizovannyh vozmozhnostey mnogovolnovogo VSP // Tezisy doklada na nauchno-prakticheskoy konferencii «Galperinskie chteniya -2008».

 •  25) Shehtman G.A., Kurasov M.I., Kornilin B.P. Skvazhinnyy seysmicheskiy pribor. Avtorskoe svidetelstvo SSSR № 1448902, kl. G01V1/40,1986.

 •  26) Shehtman G.A., Kurasov M.I. Prizhimnoe ustroystvo dlya skvazhinnogo seysmicheskogo pribora. Avtorskoe svidetelstvo SSSR № 1702334,1991.

 •  27) Shehtman G.A., Narskiy N.V. Faktory, vliyayuschie na kachestvo dannyh vertikalnogo seysmicheskogo profilirovaniya //Tehnologii seysmorazvedki. 2011. № 2. S. 59-69.

 •  28) Aronstam P.S. and Yasuda K. A new generation of borehole receivers // Presented at the 49th EAGE Annual Meeting.-Belgrad, 1987.

 •  29) Beydoun W.B., 1984, Seismic tool-formation coupling in boreholes, in Toksoz, M.N., and Stewart, R.R., Eds., Vertical seismic profiling, Part B: Advanced concepts: Geophysical Press, 177-188.

 •  30) Gaiser J.E., Fulp T.J., Petermann S.G., and Karner G.M. Vertical seismic profile sonde coupling. - Geophysics, 1988, vol. 53, NO. 2, P. 206-214.

 •  31) Hardage B.A. Vertical seismic profiling: principles. Third updated and revised edition. -PERGAMON, 2000, P. 552.

 •  32) Hardage B.A., DeAngelo M.V., Murray P.E., Sava D. Multicomponent seismic technology. -Society of Exploration Geophysicist, 2011, P. 318.

 •  33) Heath B. Time to re-evaluate our approach to 3C land seismic acquisition // First Break, 2, 2007,51-59.

 •  34) Li J. and Ronen S. Estimating and correcting of tilted multicomponent receivers. - EAGE 67th Conference & Exhibition, Madrid, Spain, 2005.

 •  35) Paulsson B., Karrenbach M., Milligan P., Goetz A., and Hardin A. High resolution 3D seismic imaging using 3C data from large downhole seismic arrays // First Break, 2004, 10, P. 73-83.

Пути совершенствования скважинной сейсмической аппаратуры

Шехтман Г.А.

Аннотация

В статье рассматриваются в исторической ретроспективе особенности конструкции скважинной аппаратуры метода ВСП, проводится анализ основных помехообразующих факторов, исследуются способы улучшения конструктивных особенностей зондов для повышения качества сигнала.

Ключевые слова

ВСП, скважинные наблюдения, аппаратура, контроль качества,

Информация об авторах

Библиографическая ссылка

Шехтман Г.А. Пути совершенствования скважинной сейсмической аппаратуры // Приборы и системы разведочной геофизики. 2014. № 4. С. 8-20.

Список литературы

 •  1) Багмут В.А., Багмут А.В., Рюмин В.А. О чувствительности, динамическом диапазоне и глубине применения скважинной аппаратуры ПМ ВСП // Технологии сейсморазведки. 2008. № 1. С. 99-107.

 •  2) Багмут В.А., Рюмин В.А., Багмут А.В. О реальных и мнимых преимуществах цифровых зондов для вертикального сейсмического профилирования // Технологии сейсморазведки. 2011. № 4. С. 118-122.

 •  3) Виноградов Ф.В. Некоторые результаты опробования скважинного трехкомпонентного сейсмоприеминика с автоматической ориентировкой // Поперечные и обменные волны в сейсморазведке. 1967. С. 141-145.

 •  4) Виноградов Е.А., Чигрин А.Д. Порог чувствительности аппаратуры ВСП // Технологии сейсморазведки. 2006. № 3. С. 90-95.

 •  5) Воронин Ю.А., Жадин В.В. О частотных искажениях сейсмического сигнала при регистрации трехкомпонентным скважинным сейсмоприемником // Геология и геофизика. 1964. № 3. С. 154-156.

 •  6) Воцалевский З.С., Лабковскис Б.З., Шехтман Г.А., Тараненко В.В. Сравнительные испытания зондов ВСП // Геофизический внестник. 1998. № 7. С. 10-18.

 •  7) Гальперин Е.И. Поляризационный метод сейсмических наблюдений. М.: Недра, 1977.279 с.

 •  8) Гальперин Е.И. Вертикальное сейсмическое профилирование: опыт и результаты // М.: Наука, 1994.320 с.

 •  9) Жадин В.В. Трехкомпонентные измерения амплитуд и скоростей распространения продольных и поперечных волн в глубокой скважине // Геология и геофизика. 1960. № 10. С. 129-136.

 •  10) Иванов М.П., Шехтман Г.А. Устройство для проверки идентичности сейсмических каналов // Разведочная геофизика. - М., Недра. Вып. 91.1980. С. 51-56.

 •  11) Карус Е.В., Руденко Г.Е., Худзинский Л.Л. Трехкомпонентный четырехточечный скважинный зонд и некоторые результаты его опробования // Геология и разведка. 1978. №3. С. 147-154.

 •  12) Куповых П.Н., Гогоненков Г.Н., Рябков В.В., Благов В.В. Скважинный сейсмический прибор. Авторское свидетельство СССР № 254803, кл. G01V1/16,1967.

 •  13) Лебедев К.А. Многоволновые сейсмические исследования в глубоких скважинах // Многоволновые сейсмические исследования, 1987, Новосибирск, наука, 87-92.

 •  14) Лебедев К.А., Болотов Ю.А., Авербух В.А., Воевода В.В. Цифровой трехкомпонентный зонд с гироскопической ориентацией // Многоволновые сейсмические исследования. 1987. Новосибирск, Наука. С. 97-103.

 •  15) Лебедев К.А., Суздальницкий Ф.М., Максимов В.И., Меньтюков А.А., Сафиуллин Г.Г. Скважинная трехкомпонентная аппаратура // Многоволновые сейсмические исследования. 1987. Новосибирск, Наука. С. 103-108.

 •  16) Ленский В.А., Мамлеев Т.С., Даниленко B. Н. Скважинная сейсморазведка // М.: ВНИИ Геосистем, 2012.312 с.

 •  17) Мирзоян Ю.Д. Исследование и развитие поляризационного метода вертикального сейсмического профилирования на акваториях: Дис.. докт. тех. наук. Краснодар, Кубанский гос. ун-т, 2010,102 с.

 •  18) Чигрин А.Д. К вопросу о динамическом диапазоне и использовании время-импульсной модуляции в методе ВСП // Технологии сейсморазведки. 2010. № 4. С. 91-95.

 •  19) Шехтман Г.А. Супервайзерство в методе ВСП: пределы возможного // Приборы и системы разведочной геофизики. 2011. № 1, C. 18-22.

 •  20) Шехтман Г.А., Каплунов А.И. О влиянии силы прижима скважинных приборов на характер регистрируемых сигналов при вертикальном сейсмическом профилировании (ВСП) // Прикладная геофизика, 1974, вып.73.С. 95-101.

 •  21) Шехтман Г.А., Касимов А.Н., Редекоп В.А. Скважинный сейсмический прибор. Патент РФ № 2444030 ot21.12.2010.

 •  22) Шехтман Г.А., Касимов А.Н. Скважинный сейсмический прибор. Патент РФ № 2503978 от 16.08.2012.

 •  23) Шехтман Г.А., Коробов В.И., Курасов М.И. Скважинный сейсмический прибор. Авторское свидетельство СССР № 1073725, кл. G01V1/40,1984.

 •  24) Шехтман Г.А., Кузнецов В.М., Редекоп В.А. Низкое качество полевых записей - причина нереализованных возможностей многоволнового ВСП // Тезисы доклада на научно-практической конференции «Гальперинские чтения -2008».

 •  25) Шехтман Г.А., Курасов М.И., Корнилин Б.П. Скважинный сейсмический прибор. Авторское свидетельство СССР № 1448902, кл. G01V1/40,1986.

 •  26) Шехтман Г.А., Курасов М.И. Прижимное устройство для скважинного сейсмического прибора. Авторское свидетельство СССР № 1702334,1991.

 •  27) Шехтман Г.А., Нарский Н.В. Факторы, влияющие на качество данных вертикального сейсмического профилирования //Технологии сейсморазведки. 2011. № 2. С. 59-69.

 •  28) Aronstam P.S. and Yasuda К. A new generation of borehole receivers // Presented at the 49th EAGE Annual Meeting.-Belgrad, 1987.

 •  29) Beydoun W.B., 1984, Seismic tool-formation coupling in boreholes, in Toksoz, M.N., and Stewart, R.R., Eds., Vertical seismic profiling, Part B: Advanced concepts: Geophysical Press, 177-188.

 •  30) Gaiser J.E., Fulp T.J., Petermann S.G., and Karner G.M. Vertical seismic profile sonde coupling. - Geophysics, 1988, vol. 53, NO. 2, P. 206-214.

 •  31) Hardage B.A. Vertical seismic profiling: principles. Third updated and revised edition. -PERGAMON, 2000, P. 552.

 •  32) Hardage B.A., DeAngelo M.V., Murray P.E., Sava D. Multicomponent seismic technology. -Society of Exploration Geophysicist, 2011, P. 318.

 •  33) Heath B. Time to re-evaluate our approach to 3C land seismic acquisition // First Break, 2, 2007,51-59.

 •  34) Li J. and Ronen S. Estimating and correcting of tilted multicomponent receivers. - EAGE 67th Conference & Exhibition, Madrid, Spain, 2005.

 •  35) Paulsson B., Karrenbach M., Milligan P., Goetz A., and Hardin A. High resolution 3D seismic imaging using 3C data from large downhole seismic arrays // First Break, 2004, 10, P. 73-83.